Fókusz-csoport beszámoló

A Fókusz-csoportok eredményeinek összegzése a "Határozd meg a lényeget" címet viseli. 

Az INV projekt célja a középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült (SDS), például  sok segítségre szoruló Down szindromás emberekkel foglalkozó segítők kezébe olyan pedagógiai eszközt adni, mellyel a sérült ember önállósodását, fejlődését, felnőtt életét támogathatják. A projekt a fogyatékos személyek szociális, valamint oktatási/nevelési intézményeiben dolgozó szakemberek, különösképpen a középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérülteknek szolgáltató, segítő szakemberek szaktudásának fejlesztésére koncentrál, azzal, hogy új pedagógiai és nevelésimódszerek ad a kezükbe.

Az INV projektet az olasz Associazione Italiana Persone Down (AIPD) koordinálja, a magyarországi Down Alapítvány és két spanyol szervezet, Fundaciò Catalana Síndrome de Down (FCSD) és az Instituto de Formación Integral (IFI) közreműködésével.

A partnerek létrehozták a középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült (SDS) személyekkel dolgozó szakemberekből álló Fókusz csoportokat, a csoportokon belül felmérték a középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személyek és a szakemberek között jellemző módon uralkodó kapcsolatot, ennek alapján alapadatokat szolgáltattak azokhoz az INV modellekhez, amelyeket a projekt későbbi szakaszában fognak kifejleszteni és kipróbálni. A fókusz csoportok eredményei hozzájárulnak a jelenlegi pedagógiai és fejlesztési modellek átalakításához, új módszerek és új attitűd megteremtéséhez. Mindez a résztvevő szakemberek problémáiból adódó valós igényeinek figyelembevételével történik, melyek felszínre hozása és összegzse a fókusz-csoportokban történik meg.

A fókusz csoportok lehetőséget adtak arra, hogy a középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült emberekkel dolgozó szociális munkások, segítők, gondozók, foglalkoztatók megbeszéljék az INV-el kapcsolatos témákat és megértsék a munkájuk során femerült problémákat. A fókusz csoportok a szakemberek napi szinten folyó tevékenységük során a klienseikkel kialakított kapcsolatára koncentráltak. A fókusz csoportokban résztvevő szakemberek mindannyian nagyra értékelték a vita és a tapasztalatcsere lehetőségét, melyre a csoportokban lehetőség nyílt.

Ez a beszámoló bemutatja az INV projekt 3 országban megtartott fókusz csoportjainak eredményeit, összefoglalja és szintetizálja a résztvevők véleményét, leírja a közös irányvonalakat, azzal a céllal, hogy „meghatározza mi a lényeg” a SDS felnőtt személyek lehető legjobb fejlesztésiu, nevelési, segítési gyakorlatának megvalósításához. Így, lehetőség nyílik arra, hogy a projekt a résztvevő szakemberek igényeihez alakítsa a kifejlesztedő pedagógiai és a nevelési modellt.