INV fejlesztő-támogató modell eszköztára

Az INV Projekt fejlesztő-támogató pedagógiai modelljét olyan szakemberek számára dolgozta ki, akik középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos emberek minél önállóbb életvitelét támogatják.

Az INV modell egy új koncepción alapul, melynek lényege, hogy a dinamikus támogató folyamat középpontjába a támogató és a támogatott személyek kapcsolatát állítja. A fogyatékosság helyett a képességek alapul vétele lehetővé teszi a fogyatékos ember folyamatos fejlődését, és azzal együtt a támogató szakember eszközárának, készségeinek, személyiségének folyamatos bővülését, fejlődését.

A modell az ENSZ Egyezmény elvein alapul, vagyis azon, hogy a fogyatékos emberek, beleértve a súlyosan fogyatékos embereket is, mindnki máshoz hasonló teljes értékű és teljes jogú személyiségek, egyéni képességekkel, saját akarattal, autonóm élettel és mindehhez szükséges jogokkal (A fogyatékos személyek jogaira vonatkozó ENSZ Egyezmény*, 2006)

 • a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés meghozatalának szabadságát és a személyek függetlenségét;
 • b) a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség;
 •  c) teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás;
 •  d) a fogyatékossággal élőszemélyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi sokszínűség, valamint az emberiség részeként;
 •  e) esélyegyenlőség;
 •  f) hozzáférhetőség.

A fogyatékos ember mellet t a másik főszereplő a fejlesztő-támogató szakember, segítők, mentorok, oktatók, trénerek, gondozók, foglalkoztatók, stb., akik  anpi munkát, napi gondozást és minden típusú támogatást nyújtják a fogyatékos emberek életéhez. Az ő céljuk az, hogy a fogyatékos ember elinduljon az autonóm élet felé, és ennek érdekében befolyásolja, motiválja, aktiválja a sérült embert, és elvárja annak előrelépését, haladását a kitűzött cél felé. A nagy célt, az autonóm élet elérését apró lépésekre bontva, napi kis előrehaladásokat terveznek együtt és azt is együtt élik meg, hogy ez sikerült-e vagy sem. Ha sikerült elérni a napi/heti/havi szerény célokat, akkor mindenki elégedett lesz ezen az önállóság felé vezető úton és másodlagossá válik, hogy mennyire közelíti meg a végcélt. Hiszen tudható, hogy lesznek olyanok, akik sosem érik el a teljesen autonóm életet, de még az önkiszolgálás területén sem jutnak el a segítség nélküli megoldásokhoz, de ha mindennap halad egy kicsit előre, akkor fejlődő és elégedett emberé válhat. és segítője sem fog kiégni a reménytelen munkától. Ezt a fajta támogatást nagy tudatossággal lehet csak végezni,  tervezéssel, megfigyeléssel és értékeléssel, majd újratervezéssel. Ezt a tudatosságot biztosítja az INV modell és a hozzá tartozó oktatás, tréningek és eszközök.

Az INV fejlesztő támogató modell eszközei vagy fogyatékos ember vagy a szakember, és a kapcsolatuk felmérését, megfigyelését és értékelését célozzák, valamint a fogyatékos személy egyéni fejlesztési projektjét, ami lehet rövidtávú, egy-két napos, hetes, vagy hosszabb távú, pl. havi vagy féléves terv, a részletességtől függően.

Az INV modell eszközei:

A fogyatékos személyre vonatkozó eszközök:

 • A modell részletes leírása
 • A fogyatékos ember állapotának felmérését, a fejlődé megfigyelését biztosító eszközök, módszerek.
 • Az egyéni projekt elkészítésének módja.

A támogató szekemberre vonatkozó eszközök:

 • Önmegfigyelő regiszterek készítésének protokollja, sablonok,
 • Az önértékelő módszerek,
 • A kapcsolat fejlődésének követése.

 

*ENSZ Egyezmény (2006) A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény. Internetes elérhetőség: http://www.un.org/disabilities/documents/natl/hungary.doc. Utolsó letöltés: 2014. november 30.