Fókusz-csoport

Az INV Projekt első lépése a Fókusz-csoport megszervezése és lebonyolítása volt, hiszen a fókusz-csoport célja, hogy "határozzuk meg a lényeget", tehát a fókusz-csoportok eredménye alapján történt a fejlesztő-támogató modell és az ahhoz szükséges eszközök kifejlesztése. A fókusz-csoportokban olyan szakemberek vettek részt, akik középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült felnőtt személyek  életvitelét  támogatják lakhatásuk, foglalkoztatásuk, szabadidős tevékenységük és minden más életviteli területen.

A konzorcium minden résztveveője 2–3 fókusz csoportot szervezett, hogy a fejlesztési munka első lépéseként világossá váljon a a támogató-támogatott személyek közötti kapcsolat, a szakemberek attitűdje, elvárásai, nehézségei és a szervezetben kialakult támogatói rendszer.

A fókusz-csoportban tapasztaltak alapján történt a fejlesztő-támogató modell, annak gyakorlásához szükséges tréningek metodikája és az eszközök létrehozása, összeállítása. Ilyenformán a kifejlesztett módszer-együttes és a hozzá tartozó eszköztár a a szakemberek – gondozók, segítők, kísérők, oktatók, mentorok, egyéb támogatók – valódi problémáihoz és igényeihez igazodnak.

A kifejlesztett új módszeregyüttest mind a három országban, több körben tesztelték a konzorciumi tagok. Ezeket a fejlesztéseket és eredményeiket a további projektlépésekben  ismertetjük. 

Az INV Projekt-specifikus eszközeit, így az útmutatót, a moderátor profilját, a kérdőívet és a megfigyelő felmérő lapot az "Eszközök" menüpont alatt mutatjuk be: Fókusz-csoport módszerei és eszközei.

A fókusz-csoportok végeredménye a Fókusz-csoport Riport (lásd Határozd meg a lényeget) mely aggregálja a három országban tartott kilenc fókusz-csoport eredményeit.

A Fókusz-csoportok eredményeinek összegzése a "Határozd meg a lényeget" címet viseli. 

Az INV projekt célja a középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült (SDS), például  sok segítségre szoruló Down-szindrómás emberekkel foglalkozó segítők kezébe olyan pedagógiai eszközt adni, mellyel a sérült ember önállósodását, fejlődését, felnőtt életét támogathatják. A projekt a fogyatékos személyek szociális, valamint oktatási/nevelési intézményeiben dolgozó szakemberek, különösképpen a középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérülteknek szolgáltató, segítő szakemberek szaktudásának fejlesztésére koncentrál, azzal, hogy a fejlesztő-támogató munkához új pedagógiai és nevelési módszereket ad a kezükbe.

A partnerek létrehozták a középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült (SDS) személyekkel dolgozó szakemberekből álló Fókusz csoportokat, a csoportokon belül felmérték a középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személyek és a szakemberek között jellemző módon uralkodó kapcsolatot, ennek alapján alapadatokat szolgáltattak azokhoz az INV modellekhez, amelyeket a projekt későbbi szakaszában fognak kifejleszteni és kipróbálni. A fókusz csoportok eredményei hozzájárulnak a jelenlegi pedagógiai és fejlesztési modellek átalakításához, új módszerek és új attitűd megteremtéséhez. Mindez a résztvevő szakemberek problémáiból adódó valós igényeinek figyelembevételével történik, melyek felszínre hozása és összegzése a fókusz-csoportokban történik meg.

A fókusz csoportok lehetőséget adtak arra, hogy a középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült emberekkel dolgozó szociális munkások, segítők, gondozók, foglalkoztatók megbeszéljék az INV-el kapcsolatos témákat és megértsék a munkájuk során felmerült problémákat. A fókusz csoportok a szakemberek napi szinten folyó tevékenységük során a klienseikkel kialakított kapcsolatára koncentráltak. A fókusz csoportokban résztvevő szakemberek mindannyian nagyra értékelték a vita és a tapasztalatcsere lehetőségét, melyre a csoportokban lehetőség nyílt.

Ez a beszámoló bemutatja az INV projekt 3 országban megtartott fókusz csoportjainak eredményeit, összefoglalja és szintetizálja a résztvevők véleményét, leírja a közös irányvonalakat, azzal a céllal, hogy „meghatározza mi a lényeg” a SDS felnőtt személyek lehető legjobb fejlesztési, nevelési, segítési gyakorlatának megvalósításához. Így, lehetőség nyílik arra, hogy a projekt a résztvevő szakemberek igényeihez alakítsa a kifejlesztendő pedagógiai és a nevelési modellt.