A tréning modell

A tréning-modellt a fejlesztő-támogató/pedagógiai modellel soros összefüggésben hoztuk létre,  oktatás, esetmegbeszélés és szupervízió céljára azzal az elvárással, hogy a tréningeken részt vevő szakemberek megértsék és megtapasztalják, hogy saját személyiségük milyen komplex és egyedi szoros kapcsolatban a környezettel és hogy a másik személy, jelen esetben a támogatott fogyatékos személy egy ugyanilyen komplex jelenség a maga kontextuális tényezőivel és környezetével és hogy a kettőjük kapcsolata ennek a két bonyolult rendszernek a kombinálódását jelenti, amit tudatosan kell megfigyelni, értékelni és értelmezni. Mindez az időben és a kölcsönhatások eredményeképpen dinamizálódik, melynek megfigyeléséhez, értelmezéséhez és a cél érdekében történő kihasználásához nagy fokú tudatosságra és sokrétű tudásra, készségekre és egy használható eszköztárra van szükség. 

A tréningek céljai:

  • A szakemberek arra ösztönzése, hogy használják és maximálisan használják ki az INV modell adottságait, a megtanult eszközöket a mindennapi munkájuk során;
  • A szakemberek tapasztalatának növelése, tudatosságának fokozása, a biztonság megszerzése;
  • A súlyosan értelmi fogyatékos személyekről alkotott vélemény és kialakult attitűd gyökeres megváltoztatása, a rutin helyett személyre szabott, a pillanatnyi helyzethez igazított, aktualizált fejlesztő-támogatás alkalmazása, egyenrangú kapcsolat kialakítása, együttműködés a támogatott személlyel arra alapozva, ami van, nem pedig arra, ami hiányzik a sérült ember képességeiből. Nem a fogyatékos személy helyett elvégezni a teendőket, hanem rávenni, aktiválni őt magát.
  • Alkalmazni a pillanatnyi lehetőségek, a félbehagyott gesztusok pedagógiáját, a pillanathoz, a pillanatnyi állapothoz, a megfelelő alkalomhoz és a felmerülő lehetőséghez igazítani a feladataokat és az elvárásokat.

Oktató tréning

A modell elsajátítására legalább 5, egyenként 7 órás tréningre van szükség. Az oktató tréningek programját flexibilisen kell tervezni, és akár menet közben áttervezni, mert a résztvevők között és a csoportok között is nagy különbségek lehetnek szakmai szint, személyiség, tapasztalat szempontjából.

Fenntartó tréningek

Az INV modell bevezetését követően tartandó megerősítő, esetmegbeszélő, szupervízió jellegű tréningekre folyamatosan szükség van, az első tapasztalatok azt mutatják, hogy legalább negyedévenként szükség van egy átfogó, ismétlő, esetmegbeszélő tréningre, és további tréningekre, ha nehéz helyzet vagy krízis következik be a támogató–támogatott kapcsolatban vagy a fogyatékos személy állapotában.

A modell működtetése

Az önmegfigyelésre és regiszterek kitöltésére kell időt hagyni és a trénernek ill. a szakmai vezetőnek folyamatosan ellenőriznie kell az önmegfigyelő regiszterek kitöltését, minőségét, valamint az ügyfél-dokumentáció tartalmát.