Fókusz csoport útmutató

Útmutató a fókusz-csoport vezetéséhez 

 

Mi is az a fókusz-csoport?

A fókusz-csoport a definíció szerint egy olyan csoportos interjú, melynek konkrét célja, konkrét kérdések, felvetések, problémák összegzése a célja.

A csoport tagjai közötti interakció segíti a kreatív és asszociatív gondolkodást és a minél komplexebb kép összerakását.

 

Milyen hosszú legyen egy fókusz-csoport?

Egy fókusz.csoport általában két ülésből áll, melyet tarthatunk egyazon napon vagy két egymást követő napon. nagyon nagy távolságot ne hagyjunk a két alkalom között és háromnál több alkalmat se tervezzünk!

Fontos, hogy a csoport minden előre megadott témát, kérdést beszélje meg!

Egy-egfy ülést ne szakítson meg semmi, így egy ülést maximum 3 órásra tervezzünk.

 

Hány résztveveő legyen egy fókusz-csoportban?

IAz INV projektben 9 fős csoportokat hozunk létre, ez a létszám ideális ahhoz, hogy még áttekinthető legyen a csoport, de elég sokféle vélemény kerüljön össze.

 

Kik a résztvevők?

A szociális szolgáltataásokban dolgozó szakemberek, gondozók, foglalkoztatók, szociális ügyintézők, felnőttoktatók, munkavezetők, asszisztensek, mentorok, stb.  Végzettségüket tekintve ápoló-gondozó, gyógypedagógus, szociális munkás, andragógus, stb.

 

Felvegyük-e a beszélgetést magnóra?

Igen, mert a moderátor asszisztense a felvett anyagból fogja megírni a jegyzőkönyvet, ahol lehetőleg szó szerint szerepeltet minden elhangzott megbeszélést, vitát.

 

Használjunk-e előre meghatározott kérdéseket?

Igen, mivel a moderátor egy külső ember, ő előre megadott nyílt kérdéslistából dolgozik.

A fókusz-csoport résztvevői is ismerik a kérdéseket. A kérdések megfogalmazásánál ügyeljünk, hogy

• rövid és konkrét legyen,

• egy kérdés egyféle dolgot kérdezzen,

• egyértelműen legyen fogalmazva,

• a kérdések ne legyen ijesztőek,

• úgy legyenek fogalmazva, hogy ne lehessen egyszerű igennel vagy nemmel megválaszolni.

 

Hogyan tervezzük meg a kérdéssort?

  • A kérdések legyenek flexibilisek,

  • Tha szükséges, akkor akár menet közben is lehessen módosítani, ha új, vagy módosított, finomított szempont merül fel a fókusz-csoportban;

  • Lehessen a kérdéssort bővíteni, ha valamilyen odaillő téma merül fel a csoportban;

  • Használjunk kérdéscsoportokat, és olyan sávokat, melyekben lehetnek témakörök, konkrét témák,  általános kérdések, és problémák.

  • A kérdések sorrendje legyen logikus, legyen olyan mint egy tölcsér, induljon az általánossal és tartson a részletesebb, a konkrétabb felé, egyre jobban fókuszálva a központi kérdésre.

 

Kérdéstípusok

3 kérdés típust alkalmazunk:

1. Bemutató kérdések: a résztvevők bemutatkozását és a témához való hozzászokást, megismerkedést célozza

2. Felfedező kérdések: ezek segítségével jut el a vita a lényegig

3. Kilépő kérdések: a beszélgetésből kimaradt lényeges pontok pótlására.

 

Ki vezesse a fókusz-csoportot?

A fókusz-csoportot 2-3 szakember irányítja: a moderátor irányítja a beszélgetést, az asszisztense pedig  jegyzetel és kezeli a hangrögzítőt.

A moderátorokkal szembeni kívánalmakat a külön pontban ismertetjük.

 

Szabályok és tippek a fókusz-csoport vezetéséhez

1 ° Create a spirit of cooperation within the group. Team work will be more effective and more enjoyable if everyone feels that other members of the group help and encourage him.

Dedicate sufficient time to prepare the session of FG at home alone and then together with the assistant moderator. This means that you must be clear in your minds what the working session wont to achieve as a result.

Therefore it is necessary you anticipate every kind of problem that may arise during the FG.

It is necessary to explain to the participants that working in group is sharing the experiences of each and learning from others.

Avoid the suggesting questions or already contain the answers and ensure that the questions have been well understood. Be careful not to affect the participants with your opinions.

Because it is necessary to record the meeting, in order to have a faithful and accurate account to be reviewed, explain to the participants that the meeting will be recorded and that the views of each will remain confidential.

 

Little practical advices

At the beginning

Sitting in a circle helps participants to feel all on the same level and everyone can see the others; moderator and assistant moderator must sit in the circle as well.

• At the beginning both the moderator and the assistant moderator must introduce themselves telling their name and something about their work and life. Then each participant must introduce her/himself. Five minutes each is the maximum time available

• At the beginning of the session, moderator should explain objectives and working methods: why we make a FG, what will happen and how long it will take.

• Explain that it is very important they tell their real opinions; FG isn't an exam neither a competition.

• Tell participants that is very important to listen to the others in order to get excellent results.

• Remember to the participants that everyone is invited to talk but it’s necessary to speak one person at a time, with no overlap.

During the meeting

•  Try to use open questions or give at least two possibilities:

“Is it ok for you or not?”, “What do you think: is it clear or not ?”-

• Ask if everyone agrees and if there are other opinions.

• Involve the whole group during the discussion, use the glance to embolden people that don’t speak.

• Allow everyone to reach his/her own conclusions during the discussion.

• Although there is always little time, it would be better not to move from one to another stage of the discussion too quickly.

• Things to avoid:

  - to show your point of view or what is your interest;

  - to speak too much and to lead the conversation;

  - to contradict participants;

  - one or more participants monopolize the discussion

At the end

• Don’t forget to thank people and recall next appointment, if any.

Immediately after the focus group Moderator and Assistant Moderator:

• Draw a diagram of seating arrangement

• Check tape recording

• Take note of themes, hunches, interpretations and ideas

• Compare the focus group to other groups

• Label and file notes, tapes and other materials

Data analysis

The focus of the report should be put on topical subjects treated in FG.

The method to be followed is based on careful reading of texts written and transcribed according to a deductive approach starting from single opinions to building general concepts and categories.

Text analysis follows a decomposition and segmentation process of the sentences, by reducing them in pieces to which same codes for equal meanings are attributed .

Then through a gradual integration and selection process of codes linked to similar meanings, go on and construct more general concepts.

Following an inductive approach and integrating and selecting the concepts,next step are interpretative categories that include them and suggest uniformity of meaning.

These categories will allow to formulate generalizable interpretations of wider situations and contexts.

Focus Group Analysis Tips

When you analyze focus group data, remember to consider:

  • Since a variety of words and phrases are used, it will be necessary to detect the degree of similarity among these responses.

  • Take into consideration the context in order to interpretate the sentences