Az önmegfigyelő regiszterek értékelése

Az önmegfigyelő regiszterek rendszeres kitöltése csak egy része a szakemberek önképzésének, szakmai személyiségfejlődésének. Ha azt szeretnénk, hogy ehhez a fejlődéshez hathatós irányítást és segítséget kapjanak a trénerektől és szupervizoroktól, akkor a trénereknek folyamatában kell értékelniük az önmegfigyelőkben regisztrált fejlődést és visszajelzést adni az értelmi fogyatékos személlyel dolgozó segítő, támogató szakembernek a változást illetően.

Az önmegfigyelő regiszterek értékelésének legfontosabb szempontjait foglalja össze a csatolt segédanyag:

  • Az esemény leírásának pontossága, érthetősége
  • Az érzések/érzelmek megfogalmazásának pontossága, tudatossága K
  • Korábbi tapasztalatok felidézése, felhasználása 
  • Alaposság az események értékelésében
  • Megfelelő elméleti referenciapontok megfogalmazása, leírása
  • Alaposság a tanulság megfogalmazásában 
  • Megfelelő témák kiválasztása a team megbeszélésre, csoportos szupervízióra.