Fundació Pere Mitjans, Barcelona

Contact:

Rambla Prim, 31-37, baixos, 08019 Barcelona

E.mail: fpmitjans@fpmitjans.org

Website: http://www.fpmitjans.org/fundacio.html